S E R V I C E

บริษัท เอเซียทราโฟ จำกัด เน้นการให้บริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าบริษัทสามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ประสบการณ์สูง อีกทั้งยังให้คำปรึกษาด้านระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำทั้งภายในและนอกอาคาร ทั้งโรงงาน บ้านพักอาศัย หอพัก หรือโรงแรม เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในราคาที่เหมาะสม

Service การบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

        หม้อแปลงไฟฟ้าที่ดีนอกจากจะมีการออกแบบที่ดีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดี การที่ใช้ช่างผู้ชำนาญงานในการผลิตและการทดสอบตามมาตรฐานแล้ว ยังต้องมีการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้าให้ยาวนานยิ่งขึ้น จึงต้องมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่อง

การให้บริการเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

        การบำรุงรักษาที่ทำตามแผนและระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ เพื่อป้องกันการชำรุดของหม้อแปลงไฟฟ้า และยังสามารถยืดอายุการใช้งานหม้อแปลงให้ยาวนานขึ้นอีกด้วย โดยมีการวางแผนการตรวจอย่างสม่ำเสมอโดยอาจเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี โดยการบำรุงรักษาจะทำทั้งขณะที่จ่ายไฟและเมื่อดับไฟแล้ว ซึ่งหากพบเจอความผิดปกติใด ๆ ก็จะสามารถวางแผนในการซ่อมบำรุงได้ เพราะการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นการบำรุงรักษาที่เน้นการตรวจพบและซ่อมแซมก่อนที่หม้อแปลงไฟฟ้าจะเกิดการ Breakdown หรือหากต้องมีการดับไฟฟ้า ก็เป็นการดับไฟฟ้าอย่างมีแผนล่วงหน้า ทำให้สามารถรับมือถึงผลที่จะกระทบที่ตามมาได้

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

1. ด้วยวิธี Visual Check หรือ Inspection Check เป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอกที่ทำได้ด้วยตนเอง

 • 1.1 การตรวจสอบตัวถังและครีบระบายความร้อน (Tank and Fin)

 • 1.2 การตรวจสอบบุชชิงแรงสูง (HV Bushing)

 • 1.2 การตรวจสอบบุชชิงแรงสูง (HV Bushing)

 • 1.4 การตรวจสอบปะเก็นลูกถ้วยแรงสูง (HV Bushing Gasket)

 • 1.5 การตรวจสอบปะเก็นลูกถ้วยแรงต่ำ (LV Bushing Gasket)

 • 1.6 การตรวจสอบปะเก็นฝาถัง (Cover Gasket)

 • 1.7 การตรวจสอบปะเก็นแทปปรับแรงดัน (Tap Changer Gasket)

 • 1.8 การตรวจสอบขั้วต่อสายแรงสูง (HV Terminal)

 • 1.9 การตรวจสอบขั้วต่อสายแรงต่ำ (LV Terminal)

 • 1.10 การตรวจสอบอุปกรณ์ระบายความดัน (Pressure – Relief Device)

 • 1.11 การตรวจสอบอุปกรณ์วัดระดับน้ำมัน (Oil Level Indicator)

 • 1.12 การตรวจสอบกระเปาะแก้วบรรจุสารดูดความชื้น (Dehydrating Breather with Silica Gel)

 • 1.13 การตรวจสอบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ (Thermometer)

 • 1.14 การตรวจสอบบุชโฮล์ทรีเลย์ (Buchholz Relay)

 • 1.15 การตรวจสอบสถานที่ติดตั้งหม้อแปลง

2. ด้วยวิธีวัดหรือทดสอบ (Measurement Or Testing) เป็นการวัดและทดสอบอย่างละเอียด

 • 2.1 การวัดค่าความต้านทาน (Measurement Of Insulation Resistance)

 • 2.2 การทดสอบความเป็นฉนวนของน้ำมัน (Oil Dielectric Strength Test)

 • 2.3 การวัดปริมาณน้ำในน้ำมัน (Water Content Measurement)

 • 2.4 การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซในน้ำมัน (Dissolved Gas Analysis)